ה"אני מאמין" של הפירמה

אנו מאמינים בייצוג הלקוח תוך שקיפות מירבית, כאשר הלקוח מהווה שותף פעיל ומרכזי בניהול ההליך שבו הוא מיוצג.

למען מיצוי זכויות הלקוח ולצורך עשיית צדק או תיקון עוול, משרדנו יקבל לטיפולו גם עניינים קשים ובלתי שגרתיים, בעלי רקע קודם של כישלון.

אנו מאמינים, כי כל פרט בחברה צריך לתרום מעצמו למען הכלל ולמען הדורות העתידים לבא.

למשרדנו רקורד של ניהול מוצלח, של מאבקים משפטיים וציבוריים, בסוגיות בעלות היבטים ציבוריים וסביבתיים, כגון: אכיפה של כללי מנהל תקין על רשויות ציבוריות, זכויות נכי צה"ל, כיבוד חופש המידע ושימור סביבת מצוק חוף הים. אנו נמשיך בפעילות זו גם בעתיד.

צרו עמנו קשר

רחוב משכית 22 הרצליה פיתוח, ת.ד. 12617. טל' 09-9543895, פקס' 09-9545033, דוא"ל: info@michrazim-law.co.il