סרטוני וידאו בנושא מכרזים

סרטון על מהות תנאי הסף במכרז ציבורי

סרטון המסביר מהי עתירה מנהלית
סרטון המסביר מהי הצעה תכססנית במכרז
סרטון המסביר מהי הצעה גרעונית או הפסדית במכרז ציבורי
סרטון המסביר כיצד ניתן לערער על תוצאות מכרז ללא עורך דין
ניוזלטר מכרזים
קבלו למייל מאמרים, סקירות פסקי דין חדשים וטורי דעה במכרזים

הניוזלטר ישלח פעם בחודש