כל הפוסטים ברישום פרוטוקול במעמד פתיחת תיבת המכרזים